Εγκατάσταση

Η συναρμολόγηση / εγκατάσταση των συστημάτων MAGIC FLOAT και των κατασκευών σύνδεσής τους με την ακτή, γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένους συνεργάτες με πολυετή και αποδεδειγμένη εμπειρία και με εφαρμογή των πλέον σύγχρονων  και οικολογικών μεθόδων, με απόλυτο σεβασμό τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον.