Υπηρεσίες

Με εικοσαετή πλέον καταξιωμένη παρουσία στο χώρο “πλωτές εξέδρες”, οι υπηρεσίες μας επιλογής θέσης, μελέτης και διεκπεραίωσης αδειοδότησης, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης που προσφέρουμε, έχουν βελτιστοποιηθεί, προσαρμοζόμενες στις ιδιαιτερότητες κάθε μίας των περιπτώσεων.

Στόχος μας είναι, η όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας.

Αυτοψία - Σχεδιασμός - Κοστοσλόγηση έργου

ΑΥΤΟΨΙΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Οι απεριόριστες δυνατότητες σχημάτων και διαστάσεων κάθε πλωτής κατασκευής, συνδυασμένες με την ποικιλομορφία της κάθε περιοχής, κάνουν απαραίτητη – στον κάθε τόπο εγκατάστασης – την πραγματοποίηση αυτοψίας παραλίας και βυθού σε στενή συνεργασία με τον κάθε πελάτη.

Στην συνέχεια σχεδιάζεται και κοστολογείται το έργο.

Μελέτη κατασκευής πλωτών εξεδρών

ΜΕΛΕΤΗ

Οι απαιτούμενες από την νομοθεσία μελέτες εγκατάστασης και κατασκευών σύνδεσης με την ξηρά εκπονούνται  από αποκλειστικούς συνεργάτες μας Διπλωματούχους Ναυπηγούς – Μηχανολόγους -Μηχανικούς ΕΜΠ και Τοπογράφους Μηχανικούς ΕΜΠ με δεκαετή εξειδίκευση στις πλωτές κατασκευές.

Εγκατάσταση

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η συναρμολόγηση / εγκατάσταση των συστημάτων MAGIC FLOAT και των κατασκευών σύνδεσής τους με την ακτή, γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένους συνεργάτες με πολυετή και αποδεδειγμένη εμπειρία και με εφαρμογή των πλέον σύγχρονων  και οικολογικών μεθόδων, με απόλυτο σεβασμό τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον.

After Sales Service

AFTER SALES SERVICE

Διατηρούμε stock ανταλλακτικών και εξαρτημάτων όλων των κατασκευών μας, τα οποία είναι πάντοτε και άμεσα διαθέσιμα.

Εκπαιδεύουμε το τεχνικό προσωπικό των πελατών μας σχετικά με οτιδήποτε αφορά τις κατασκευές μας και παρέχουμε κάθε ζητούμενη τεχνική πληροφόρηση χωρίς καμία χρέωση.

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της MAGIC  FLOAT ΕΛΛΑΣ, σε οποιαδήποτε περίπτωση κριθεί αναγκαίο να παρέμβει, είναι  άμεσα στην διάθεσή σας κατόπιν συνεννόησης.