Τεστ αντοχής των προϊόντων Magic Float

Διαγώνιο τεστ εφελκυσμού

Magic Float σε παγωμένα νερά

Αποτέλεσμα έκρηξης ενός κιλού εκρηκτικών

Αποτέλεσμα έκρηξης πέντε κιλών εκρηκτικών

Αυτοκίνητο πάνω σε εξέδρα Magic Float

Καθέλκυση ολόκληρης πλωτής εξέδρας