Υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

Τό υλικό κατασκευής του συστήματος  Magic Float δεν βιοδιασπάται με το πέρασμα του χρόνου. Με άλλα λόγια το υλικό είναι ουδέτερο, πράγμα που σημαίνει πως δεν επηρεάζεται από, ούτε και επηρεάζει το υδάτινο περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται και έχει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.

Τα οποιαδήποτε μεταλλικά εξαρτήματα – βοηθητικές κατασκευές, αποτελούνται εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, υλικό επίσης εξαιρετικά ανθεκτικό και ουδέτερο στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Τέλος, η χρήση τροπικής ξυλείας στα στοιχεία πρόσβασης – σύνδεσης με την ακτή, αφορά σε φυσικό οργανικό υλικό.

Ελαχιστοποίηση παράκτιας όχλησης

Η ίδια η δομή της πλωτής εξέδρας, δημιουργεί ελάχιστη αν όχι μηδενική όχληση στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Δεν επεμβαίνει στην φυσιολογική κυκλοφορία των υδάτων (θαλασσίων ρευμάτων) γιατί απλά επιπλέει στην επιφάνεια του νερού και έτσι δεν επηρεάζει την φυσική χλωρίδα ή πανίδα του βυθού. Για την τοποθέτησή της δεν γίνεται καμία επέμβαση στον αιγιαλό, όπως  εξ’ άλλου απαιτεί  και η σχετική νομοθεσία.

Οικολογική συνείδηση

Η Μagic Float Ελλάς δεσμεύεται για την διατήρηση της αισθητικής και περιβαλλοντολογικής αρμονίας του θαλάσσιου οικοσυστήματός μας, με την αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών κανονισμών και με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της αειφορικής διαχείρισης των παράκτιων οικοσυστημάτων.

Οι εξέδρες Magic Float διακρίνονται για την ικανότητά τους να διατηρούν την δομική συνεκτικότητα και ελκυστική τους εμφάνιση για δεκαετίες. Επιπλέον ο σεβασμός μας στο περιβάλλον και οι υπεύθυνες κατασκευαστικές μας μέθοδοι υποστηριζόμενες από τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δημιουργούν ένα ενιαίο σύνολο με ελάχιστη όχληση στο φυσικό περιβάλλον.