Magic Float Products

SB-105 Magic-Float II (1)

Basic cube

SB-105 Magic-Float II (2)

Basic cube

SB-105 Magic-Float II (3)

Basic cube

SC-101 Magic-Float III (1)

Κύβος με κανάλι διεύλεσης

καλωδιών-σωλήνων ύδρευσης και καπάκι

SC-101 Magic-Float III (2)

Καπάκι Κύβου

SC-101 Magic-Float III (3)

Κύβος με κανάλι διεύλεσης καλωδιών-σωλήνων ύδρευσης

SD-101 Magic-Float IV (1)

Διπλός κύβος για ταχύτερη συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση

SD-101 Magic-Float IV (2)

Διπλός κύβος για ταχύτερη συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση

SD-101 Magic-Float IV (3)

Διπλός κύβος για ταχύτερη συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση

SV-101 Magic-Float V Shape (1)

Κύβος για γλίστρα Jet Ski

SV-101 Magic-Float V Shape (2)

Κύβος για γλίστρα Jet Ski

SV-101 Magic-Float V Shape (3)

Κύβος για γλίστρα Jet Ski 

SU-101 Magic-Float U Slide (1)

Κύβος για γλίστρα σκαφών

SU-101 Magic-Float U Slide (2)

Κύβος για γλίστρα σκαφών

SU-101 Magic-Float U Slide (3)

Κύβος για γλίστρα σκαφών